Политика конфиденциальности

AVDS Group OÜ (FIESTADESIGN) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Kehtiv alates 21.05.2018

 1. OÜ AVDS Group isikuandmete töötlemise protsess
  OÜ AVDS Group töötleb järgmisi kliendi andmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-maili aadress. Isikuga seotud personaalse päringu informatsiooni ja kuupäeva.
 2. Kliendi isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid
  OÜ AVDS Group töötleb punktis 1 kirjeldatud kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • AVDS Group OÜ kliendibaasi loomine ja selle haldamine;
  • kliendi päringutele vastamine;
  • kliendile uute teenuste pakkumine;
  • OÜ AVDS Group teenuste analüüsimine ja täiustamine;
  • veebilehe haldamine;
  • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;
 3. Isikuandmete (andmete) kasutamine ja säilitamine
  Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil. OÜ AVDS Group võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, pakkumiste ja tulevaste sündmuste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist. Andmeid säilitatakse hetkeni, kuni klient avaldab soovi meie kliendilistist lahkumiseks.

  Kogutud isikuandmeid kasutab AVDS Group OÜ ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib AVDS Group OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab AVDS Group OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on tellitud kaupade transport.

 4. Isikuandmete kaitse
  OÜ AVDS Group on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kliendi isikuandmete (andmete) kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). AVDS Group OÜ’l on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.
 5. Muud sätted
  OÜ AVDS Group jätab endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Käesolevale privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.

  Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil kontor@fiestadesign.ee.