Müügitingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad FIESTADESIGN veebipoest (edaspidi: e-pood) ostmisel internetiaadressilt fiestadesign.ee. Kauba müüja on AVDS Group OÜ (edaspidi: müüja), tegevusaadress Tallinn, Kadaka tee 70c, registrikood 11183015, KMKR nr. EE10183015. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: ostja) ja müüja vahel e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Müüjal on õigus teha, ilma ette teatamata, pakutavasse e-poe teenusesse ja teenuste tingimustesse muudatusi. Mistahes muudatusi ei rakendata tagasiulatuvalt.
1.3. Ostjal on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.
1.4. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
1.5. Müüja jätab endale õiguse loobuda tellitud kaupade müügist järgmistel juhtudel:

1.5.1. kauba hind või omadused on väärad inimliku eksituse või tehniliste probleemide tõttu e-poe süsteemis;
1.5.2. ostjapoolt tellitud kaupa ei ole müüja ja/või tootjatehase laos või tootmine lõpetatud.

2. Hinnad ja transport

2.1. E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu ning kehtivad ostu sooritamise hetkel.
2.2. Kaubad ja nende hind FIESTADESIGN salongis ja e-poes võivad erineda. E-poes rakendatakse ostjale alati tellimuse hetkel kuvatud hinda.
2.3. Müüjal on õigus hindasid muuta igal ajal. Müüja kohustub ostjale tarnima vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega, ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
2.4. Toodete hinnale lisandub transpordi kulu juhul kui ostja ise kaubale järele ei tule. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning valitud kättetoimetamise viisist ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Ostjal on õigus valida mitme erineva kauba kättesaamisviisi vahel (sh. pakiautomaat, postkontor, kullerteenus).
* Juhul kui soovitakse kasutada mõnda teist transpordiviisi palume saata vastava sisuga e-kiri: info@fiestadesign.ee.
2.5. Ostja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel.
2.6. Ostja kohustub kohe kauba kätte saamisel kontrollima kaubal võimalike mehhaaniliste kahjustuste olemasolu, kuna hilisemaid pretensioone ei saa kahjuks rahuldada.

3. Kaupade ostmine ja tellimuste vormistamine

3.1. Tellimusi saab e-poes esitada nii registreeritud kliendina sisse logides kui ka külastajana.
3.2. Ostja valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab need ostukorvi. E-poest on võimalik osta neid kaupu, mille juures on nupp “Lisa korvi“.
3.3. Ostja valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.
3.4. Ostja kontrollib enne tellimuse tegemist, et tellimuses toodud andmed vastavad ostja tegelikule soovile, seejärel kinnitab ostukorvi ja tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses.
3.5. E-poes saab kauba eest tasuda pangaülekandega, pangalinki kasutades, kaardimaksega. Makseid vahendab Montonio Finance OÜ, pangalingiga tasumisel toimub tehing vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Montonio turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs ostja panga ja krediitkaardi andmetele.
3.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja ostja poolt märgitud e-posti aadressile tellimus-arve.
3.7. Müüja ja ostja vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest müüja arvelduskontole.
3.8. Valdav osa e-poes müügil olevast kaubast on tellitav kaup, mis tähendab, et kaup tellitakse vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele.

3.8.1. Tellimuse täitmise tarneaeg sõltub tootest, erinevate toodete tarneaeg võib olla 1-6 nädalat. Tarneaja pikenemisest kohustub müüja ostjat teavitama koheselt kui on saanud info tootjalt / tarnijalt. Juhul, kui tellimuse kohale toimetamise aeg on pikem kui toote juures märgitud tarneaeg ning ostja kaotab seetõttu huvi toote ostmise vastu, on tal õigus oma tellimus tühistada 24 tundi jooksul pärast vastava informatsiooni saamist. Müüja tagastab sel juhul ettemakstud summa 14 päeva jooksul.
3.8.2. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
3.8.3. Tellimuse muutmisest või tellimusest loobumiseks peab ostja teavitama kirjalikult info@fiestadesign.ee e-postile hiljemalt 24 tundi jooksul pärast ostu sooritamist. Hiljem, kui 24 tundi pärast ostu sooritamist, tellimust muuta või tühistada ei saa.
3.8.4. Müüja ei saa vastutada reaalse materjali värvi ja tekstuuri mittekokkulangevuse eest ekraanil kuvatutega. Kahtluste tekkimisel on soovitav tutvuda materjali kvaliteediga müüja salongis kohapeal. Sellist mittekokkulangevust ei loe müüja tellimusest loobumise põhjuseks.

4. Kauba kontroll ja probleemid toodetega

4.1. E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS§-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg, millest esimese 6 kuu jooksul teeb vea päritolu kindlaks müüja.
4.2. Kauba kättesaamisel kohustub ostja koheselt kontrollima kaupade kogust ja vastavust tellimusele. Kui kaubad ei vasta tellimusele või pakendil ja toodetel on olulised vigastused, tuleb ostjal müüjat sellest koheselt teavitada.
4.3. Probleemse, defektse toote puhul kannab transpordikulud müüja. Tõendatud nõuetele mittevastava toote puhul lasub müüjal kohustus defektne toode asendada või kui see pole võimalik, kannab müüja ostjale, pärast nõuetele mittevastava kauba tagastamist ostja poolt, ostja poolt tasutud summa koos transpordikuludega tagasi 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, kust toimus laekumine.

5. Taganemisõigus

5.1. Ostjal on õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest (kauba pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest). Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
5.2. Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab ostja esitama vabas vormis taganemisavalduse ja edastama selle e-posti teel: info@fistadesign.ee.
5.3. Tagastatav kaup peab olema puuduseta, täiskomplektne, avamata originaalpakendis ja originaalsiltidega. Avatud tapeedirulle tagastada ei saa.
5.4. Ostetud kaup ei kuulu tagastamisele, kui kaup on spetsiaalselt kliendile eritellimuse alusel valmistatud või spetsiaalselt tellitud (e-poes märgitud “Tellimisel”). Samuti ei saa tagastada hinnaalandusega kampaaniatooteid ning tellitud ja juba osutatud teenust.
5.5. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). Juhul, kui ostja ei tagasta kaupa 10 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, on müüjal õigus taganemisavaldust mitte rahuldada.
5.6. Ostusumma tagastatakse 14 päeva jooksul peale seda, kui tagastatav kaup on jõudnud müüjani. Raha kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus.

5.6.1. Kui ostja on sõnaselgelt valinud e-poe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea müüja ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
5.6.2. Kui tellimus tasuti pangalingi või muu maksevahendaja kaudu, võib müüja endale jätta kuni 5% tellimuse summast, et katta makseteteenuse kulud.
5.6.3. Juhul kui peale kauba tagastamist ilmneb, et kaup ei vasta punktis 5.3 toodud tingimustele, siis raha ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb müüja juurde hoiule.

6. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1. Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele.
6.2. Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine jms.
6.3. Müüja ei vastuta ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote viibimine on tingitud asjaolust, mida müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei saanud ette näha (vääramatu jõud).
6.4. Ostja kohustub tutvuma toodete paigaldamise ja kasutusjuhendiga enne paigaldust ja arvestama kõiki toodete individuaalseid iseärasusi, kuna pretensioone pärast paigaldamist või materjali lahti lõikamist enam rahuldada ei saa. Müüja vastutus kehtib tingimusel,et ostja on järginud toote paigaldusjuhendit ning et toodet on kasutatud otstarbel nagu seda on ette näinud tootja-tarnija.
6.5. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba ostjale üleandmisest. Ostja kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 30 päeva jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
6.6. Müüja ja ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole või või Harju Maakohtusse. Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava ODR-platvormi poole (http://ec.europa.eu/odr).

7. Turvalisus ja isikuandmete kaitse

7.1. Müüja kasutab ostja poolt antud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult ostja ostutellimuse täitmiseks ega avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.
7.2. Juurdepääs ostja poolt antud isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel.
7.3. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme. Müüja sisestatud kaardi andmeid ei näe.
7.4. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
7.5. Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

8. E-poe tingimustega nõustumine

8.1. Toodud tingimustega tutvumine on ostjale kohustuslik.
8.2. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas “Olen lugenud ja nõustun tingimustega“, nõustub ostja, et on tingimustega tutvunud, neist aru saanud ja toodud tingimustega nõustub.

Tingimused kehtivad alates 01.01.2024 ja on tähtajatud.